Veřejná zakázka: VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí (opětovné vyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15570
Systémové číslo: P21V00000638
Evidenční číslo zadavatele: 1362
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.06.2021
Nabídku podat do: 25.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí (opětovné vyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
50512000-7 Opravy a údržba ventilů
50712000-9 Opravy a údržba mechanických stavebních zařízení

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
S ohledem na specifický předmět plnění v objektu zadavatele, který slouží k zásobování pitné vody Moravskoslezského kraje, zadavatel DŮRAZNĚ DOPORUČUJE, aby se dodavatelé zúčastnili prohlídky místa plnění, které proběhne dne 14.06.2021 od 10:00 hodin. Sraz účastníků bude na VD Kružberk. V případě zájmu dodavatele o prohlídku místa plnění je třeba se nahlásit u kontaktní osoby zadavatele: Ing. Martin Kozelský, +420 725 344 849.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení generální opravy 2 ks rychlouzávěrných stavidlových tabulí s hydraulickým ovládáním v objektu okna č. 1 na VD Kružberk. Charakter prováděných prací na stavidlových tabulích a ostatních součástech: demontáž, rozebrání, transport, tryskání povrchu, zkoušky materiálů (defektoskopické – NDT zkoušky), oprava poškozených částí - sváry,obnova protikorozní ochrany, výroba a montáž nových dílů, sestavení dle přiložené dokumentace zadavatele a zpětná montáž. Demontáž, oprava a zpětná montáž bude provedena tak, aby bylo možné vždy provozovat jeden vtok do tlakové štoly bez omezení.

Součástí zakázky jsou i vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním prací – vedení montážního deníku, vypracování závěrečné zprávy, doložení všech dokladů k materiálům a protokolů o zkouškách, likvidace odpadů, vyhotovení havarijního plánu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy