Veřejná zakázka: Bělský potok ř. km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15610
Systémové číslo: P21V00000678
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.06.2021
Nabídku podat do: 30.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bělský potok ř. km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava části koryta Bělského potoka. Úsek toku, který je předmětem zpracování projektové dokumentace, je situován podél ulice Saská a dále mezi místními nemovitostmi. Celková délka úseku je cca 130 m. Stavbou dojde k vybourání stávajících konstrukcí – krytých profilů z vejčitého betonového profilu a zděných obdélníkových profilů. Nově bude tok veden v kapacitnějších železobetonových prefabrikovaných rámových propustech. Součástí stavby jsou železobetonové šachty, navržené v místě soutoků s dalšími potrubími a v obloucích. Součástí stavby je kácení, mýcení křovin a provedení přeložky plynárenského zařízení NTL ocel DN50. Detailněji viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 420 015 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy