Veřejná zakázka: VN Třebařov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15654
Systémové číslo: P21V00000722
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-025564
Datum zahájení: 15.07.2021
Nabídku podat do: 16.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Třebařov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava spočívající především v těžbě sedimentu, vytvoření tůní v horní části nádrže dle PD a uložení sedimentu, přičemž většina sedimentu bude uložena na okolních zemědělských pozemcích, a investice spočívající v odstranění stávajícího výpustného objektu, bezpečnostního přelivu, odpadního potrubí a opevnění návodního líce. Tyto objekty budou spolu s drenážním potrubím v rámci rekonstrukce nahrazeny novými konstrukcemi. Všechny práce budou probíhat na VN Třebařov.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 786 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy