Veřejná zakázka: Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 - 78,738 - zhotovení PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15731
Systémové číslo: P21V00000799
Evidenční číslo zadavatele: 122210021
Datum zahájení: 14.07.2021
Nabídku podat do: 30.07.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 - 78,738 - zhotovení PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace dle přílohy č. 13, vyhlášky č. 499/2006 Sb. v detailu rozpracování pro provádění stavby vč. zajištění inženýrské činnosti. Součástí projektové dokumentace bude projednání s příslušnými úřady, zajištění veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy (zejména pak souhlasu s provedením udržovacích prací nebo stavební povolení, souhlasem se zásahem do významného krajinného prvku, zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a v případě jejich výskytu zajištění příslušné výjimky z jejich ochranných podmínek), zajištění souhlasů se vstupem na pozemky a přístupových tras, zajištění mimořádné manipulace na jezu, geodetické zaměření atd.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy