Veřejná zakázka: DVT Holenský potok, IDVT 10244712 ř. km 8,37 – 8,75 a IDVT 12002402 ř. km 2,5 – 2,7 Mnich u Kardašovy Řečice – úprava koryt

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15860
Systémové číslo: P21V00000927
Datum zahájení: 24.08.2021
Nabídku podat do: 13.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DVT Holenský potok, IDVT 10244712 ř. km 8,37 – 8,75 a IDVT 12002402 ř. km 2,5 – 2,7 Mnich u Kardašovy Řečice – úprava koryt
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je oprava stávající stavby protipovodňového opatření z roku 2006 v rámci drobného vodního toku Holenský potok a dále ve vybrané části drobného vodního toku v Mnichovu u Kardašovy Řečice. Odstranění nánosů a vegetace z koryta stávající stavby, oprava zábradlí a rozdělovacího objektu, vybudování sjezdu do koryta, vybudování podélných a příčných železobetonových pasů jako opevnění dna koryta a stabilizace břehových zdí stávající stavby, vybudování opevnění lichoběžníkového koryta náhonu kamennou dlažbou do betonu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 063 957 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy