Veřejná zakázka: Mlynařice, Stará Lysá, probírka břehových porostů, ř.km 7,200-8,700

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15985
Systémové číslo: P21V00001052
Evidenční číslo zadavatele: 711200030
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mlynařice, Stará Lysá, probírka břehových porostů, ř.km 7,200-8,700
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které spočívá v pokácení 374ks vzrostlých stromů (374 kmenů) a odstranění
50ks (50 kmenů) z koryta vodního toku Mlynařice. Dále bude odstraněno 2420m2 zapojeného porostu (křovin) do
10cm průměru kmene v předmětném úseku toku. Dřeviny jsou kvůli hustému porostu křovin zčásti nebo úplně
nepřístupné – odstraněním křovin vznikne bezpečnostní a únikový prostor pro pracovníky provádějící kácení.
Zároveň vznikne prostor, do nichž budou stromy směrově pokáceny – na břeh nebo do koryta.
Stromy jsou situované na levém břehu koryta Mlynařice. Řešené invazní dřeviny budou od-straněny směrovým
kácením na břeh nebo do koryta s odvětvením a rozřezáním kmene. Kmeny budou přetaženy na břeh pomocí
mechanizace. Z bezpečnostních důvodů bude prostor kácení v místě přístupném veřejnosti označen informačními
tabulemi a ohrazen výstražnou páskou – zajistí zhotovitel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 497 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky