Veřejná zakázka: Mšenský potok, Jablonec nad Nisou, oprava koryta, ř. km 0,000-1,500

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16069
Systémové číslo: P21V00001136
Evidenční číslo zadavatele: 139160004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.10.2021
Nabídku podat do: 01.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mšenský potok, Jablonec nad Nisou, oprava koryta, ř. km 0,000-1,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce spočívající v opravě břehového opevnění koryta Mšenského potoka od soutoku s Lužickou Nisou v ř. km 0,000 až po profil hráze VD Mšeno v ř. km 1,500. Opravy koryta se týkají pouze úseků s otevřeným korytem. Ve většině případů se jedná o obdélníkové či lichoběžníkové koryto s oboustrannými břehovými zdmi, případně dlažbou z kamene. Oprava je navržena jako kombinace několika typů konstrukčních řešení, navržené konstrukce respektují původní tvar, linii a výškopisné uspořádání stávajících zdí a dlažeb. Před vlastním zahájením oprav bude provedeno očištění líce a koruny konstrukcí od drobné vegetace a zeminy pomocí tlakové vody. Opravy konstrukcí zdí v jednotlivých úsecích budou provedeny v závislosti na rozsahu poškození. V místech lokálních poruch bude rozebrána a zpětně dozděna pouze porušená část zdi. V úsecích souvislých poruch bude provedeno přezdění zdi v celém rozsahu. Pro opravy je uvažováno s využitím části původního kamenného materiálu zdi v objemu cca 60 % vybouraného kamene. Tento kámen po očištění a vytřídění bude použit do základového případně rubového zdiva. Lícové (pohledové) části zdiva včetně koruny budou provedeny z nového kamene – žuly. Nové budou i chybějící kamenné prvky v místech lokálních poruch, včetně nezbytného opracování. Zdění bude provedeno do betonového lože s vyspárováním.
Vlastní stavba je dle jednotlivých úseků pro přehlednost členěna na 5 stavebních objektů - SO 01 Oprava v ř.km 1,200-1,500, SO 02 Oprava v ř.km 0,810-1,140, SO 03 Oprava v ř.km 0,450-0,605, SO 04 Oprava v ř.km 0,245-0,415 a SO 05 Oprava v ř.km 0,110-0,230.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 056 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy