Veřejná zakázka: Labe, Račice, protipovodňová ochrana

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 16130
Systémové číslo: P21V00001197
Evidenční číslo zadavatele: 239170007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-038702
Datum zahájení: 21.10.2021
Nabídku podat do: 23.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labe, Račice, protipovodňová ochrana
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby protipovodňového opatření, které zahrnuje vybudování mobilního hrazení do objektu železničního podjezdu včetně podzemní těsnící stěny, opevnění přilehlých částí svahů drážního tělesa a rekonstrukce odvodňovacího systému.
Mobilní protipovodňová stěna bude tvořena kompaktním hradidlovým systémem z hliníkových hradidel, šířka hrazeného otvoru bude 5,80 m a výška hrazení 2,80 m.
Podzemní část protipovodňového opatření bude tvořena těsnící stěnou z jednořadé tryskové injektáže hloubky 5,90 - 6,50 m s navazujícím dosedacím železobetonovým prahem mobilního hrazení. Součástí bude dále opevnění železničního náspu polovegetačními betonovými tvárnicemi a rekonstrukce dvou kanalizačních šachet s osazením protipovodňových uzávěrů a s vyvložkováním potrubí mezi těmito šachtami.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků