Veřejná zakázka: DODÁVKA PLYNOVÉ KOTELNY na ZS Vysoká III 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16253
Systémové číslo: P21V00001320
Evidenční číslo zadavatele: UKZUZ 206275/2021
Datum zahájení: 18.11.2021
Nabídku podat do: 08.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DODÁVKA PLYNOVÉ KOTELNY na ZS Vysoká III 2021
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je stavba tzv. „na klíč“, která spočívá zejména v těchto pracích a dodávkách:
- Dodávka a montáž 2 plynových kondenzačních kotlů
- Montáž fasádního montovaného komína.
- Dodávka a montáž zásobníku LPG.
- Zřízení rozvodů plynu v areálu.
- Úprava elektrických rozvodů v areálu za účelem řádného provozování otopné soustavy.
- Dodávka a instalace měřící a regulační techniky.
- Součástí dodávky budou i případné další stavební práce a jiné práce nezbytné pro řádné fungování díla.
- Dodavatel zajistí a dodá všechny potřebné revizní zprávy a atesty nutné pro řádný provoz otopné soustavy.
- Součástí dodávky bude zajištění veškerých potřebných povolení a vyjádření příslušných správní úřadů a dalších dotčených osob, zejména stanovisko HZS Příbram, vyjádření provozovatelů sítí a dalších dotčených osob, zajištění územního souhlasu nebo stavebního povolení na umístění zásobníku LPG a na instalaci kotlů.
- Dodavatel provede zaškolení obsluhy.
- Dodavatel zajistí kolaudaci a další činnosti nutné pro řádné provozování díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 530 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 • IČO: 00020338
 • Poštovní adresa:
  Hroznová 63/2, 656 06 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510505

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy