Veřejná zakázka: Třebůvka, Moravičany (u RO), Loštice - oprava opevnění, nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16340
Systémové číslo: P21V00001407
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-001582
Datum zahájení: 11.01.2022
Nabídku podat do: 11.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Třebůvka, Moravičany (u RO), Loštice - oprava opevnění, nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v odstranění povodňových škod způsobených povodní v říjnu 2020. V rámci realizace projektu budou odstraněny sedimenty z koryta Třebůvky a bude opraveno poškozené opevnění břehů a opraven balvanitý skluz Třebůvky v k.ú. Moravičany a Loštice

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 977 011 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy