Veřejná zakázka: PVN I a II – zrušení šachty č. 5 a obnova potrubí + opravy v šachtách č. 6,6A v objektu čerpací stanice Lažany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16403
Systémové číslo: P22V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.01.2022
Nabídku podat do: 28.01.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PVN I a II – zrušení šachty č. 5 a obnova potrubí + opravy v šachtách č. 6,6A v objektu čerpací stanice Lažany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice šachty č.5 z důvodu zatékání a výměna části potrubí PVN I a PVN II pod bývalou komunikací č.7, dále stavební úpravy – opravy a nátěry v šachtách č. 6 a 6a společnosti Povodí Ohře s.p. Rovněž výměna armatur, odstranění koroze z potrubí a provedení povrchových úprav v těchto šachtách. Podrobně viz projektová dokumentace. Jedná se o změnu dokončené stavby.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovými dokumentacemi a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „soupisy prací“), které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 448 529 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy