Veřejná zakázka: VD Jesenice - abraze břehů, část E, 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16963
Systémové číslo: P22V00000587
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-020874
Datum zahájení: 30.05.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Jesenice - abraze břehů, část E, 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky stavba protiabrazních opatření zajišťujících ochranu břehů vodní nádrže Jesenice proti účinkům větrových vln. Zajištění břehů nádrže bude provedeno kamennou rovnaninou s vyklínováním. Pro opevnění břehů bude použit lomový kámen (čedič) o efektivním průměru balvanů v líci opevnění de = min. 0,6 m. Sklon líce opevnění břehů je navržen dle stávajících podmínek v rozmezí od 1:1,5 do 1:3. Pro realizaci opevnění je navrženo zřízení staveništní komunikace šířky 4,0 m, která bude volně navazovat na opevnění směrem do prostoru nádrže. Staveništní komunikace bude v úseku opevnění zachována jako jeho součást, kterou bude chráněna pata samotného opevnění břehu. V rámci stavby budou prováděny terénní úpravy s následným osetím.

Součástí akce je také kácení dřevin. Vytěženou dřevní hmotu z pozemků ve správě zadavatele v množství 34 plm zhotovitel odkoupí. Nabídkovou cenu uvede zhotovitel v návrhu smlouvy.
Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem faktur při fakturaci provedených prací zhotovitelem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 129 085 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky