Veřejná zakázka: Hala PZ Bruntál (opakované zadání)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16968
Systémové číslo: P22V00000592
Evidenční číslo zadavatele: 1466
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.06.2022
Nabídku podat do: 01.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hala PZ Bruntál (opakované zadání)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je výstavba garážového stání pro dopravní a stavební techniku - výstavba montované haly (rámová ocelová konstrukce opláštěná trapézovým plechem) včetně základových konstrukcí a elektroinstalace. Rozebrání stávající haly – demontované ocelové konstrukce budou odvezeny a uloženy na pozemky investora ve vzdálenosti do 5 km od stavby.

Předmět veřejné zakázky je dále specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v projektové dokumentaci (příloha č. 1 ZD), v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 ZD) a v Obchodních podmínkách – návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD).

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
S ohledem na předmět plnění v objektu zadavatele, zadavatel DOPORUČUJE, aby se dodavatelé zúčastnili prohlídky místa plnění, které proběhne dne 24.6.2022 od 10:00 hodin. Sraz účastníků bude v areálu provozního zařízení Povodí Odry, státní podnik v Bruntále, Tř. Práce 1591/20. Po příchodu se každý zástupce dodavatele zapíše do prezenční listiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky