Veřejná zakázka: Úprava Bělé km 21,720 - 23,120 (č.st. 3872) a km 24,735 - 25,500 (č.st. 3873)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 17204
Systémové číslo: P22V00000828
Evidenční číslo zadavatele: 1482
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.09.2022
Nabídku podat do: 20.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava Bělé km 21,720 - 23,120 (č.st. 3872) a km 24,735 - 25,500 (č.st. 3873)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je oprava povodňových škod z července 2021. Opraveny budou poškozené části podélného a příčného opevnění.

Předmět veřejné zakázky je dále specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v projektové dokumentaci (příloha č. 1-1 a č. 1-2 ZD), v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2-1 a č. 2-2 ZD) a v Obchodních podmínkách – návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD).

Místem plnění je vodní tok Bělá v km 21,720 – 23,120, Olomoucký kraj, k. ú. Adolfovice, Domašov u Jeseníka a vodní tok Bělá v km 24,735 - 25,500, Olomoucký kraj, k. ú. Domašov u Jeseníka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy