Veřejná zakázka: VT Ohře, LB - probírka BP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17341
Systémové číslo: P22V00000965
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.09.2022
Nabídku podat do: 07.10.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Ohře, LB - probírka BP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zdravotní probírky břehového porostu na levém břehu vodního toku Ohře pod VD Nechranice (ř. km 101,800-104,430). Jedná se o dřeviny suché, poškozené, napadené dřevokaznými houbami, nebezpečně nakloněné nad okolní pozemky a dřeviny pro další růst neperspektivní. Dále požadujeme smýcení náletových dřevin a keřů. Soupis stromů ke kácení, plocha ke smýcení a objem dřevní hmoty je uveden v příloze č. 1 k TP – taxace.
Kácení bude provedeno jako směrové po jednotlivých kmenech, směr kácení se preferuje do pozemků investora bez poškození okolních stromů. Kácené stromy jsou označeny na kmenech.

Po dokončení těžebních prací bude celý úsek toku vyčištěn. Nevyužitelná dřevní hmota (DH), která není uvažována v taxacích (větve) bude spálena, případně může být zhotovitelem na jeho náklady štěpkována a odvezena. V případě pálení DH bude dodržena příslušná legislativa.
Po odvezení větví bude prostor kácení uklizený a uvedený do stavu, který umožní další využívání daného prostoru. V případě poškození okolních stromů, které nebyly určeny ke kácení a dojde k jejich poškození, budou tyto odborně ošetřeny na náklady zhotovitele po domluvě se zástupcem POH, s. p.

Množství dřevní hmoty k odkupu je dle taxace 347,48 plm.

Požadujeme odkoupení vytěžené dřevní hmoty budoucím zhotovitelem z určených ploch v množství 347,48 plm. Odkupní cenu za vytěženou dřevní hmotu stanoví zhotovitel ve výkazu výměr v Kč/plm bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy