Veřejná zakázka: Osecký p., ř. km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17454
Systémové číslo: P22V00001078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.10.2022
Nabídku podat do: 14.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osecký p., ř. km 1,530-1,598 (Osek - náves) - úprava koryta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je odstranění krytého profilu koryta Oseckého potoka z cihelné klenby (ř. km 1,542 – 1,557) a úprava opevnění koryta v navazujícím úseku až k silničnímu mostu ř.km 1,598. Délka řešeného úseku je 56,5 m. Začátek úseku je umístěn v ř.km. 1,530, který odpovídá začátku stávajícího silničního mostu. Samotný řešený úsek začíná v ř.km 1,542 (řez staničení 11,75), kde konstrukce mostu přechází v krytý klenbový profil. V PD byly zohledněny požadavky Města Osek na přípravu odběrného místa pro HZS. K vyvolaným investicím patří přeložka kanalizace a výstavba nového zábradlí v délce 111 m. PD uvažuje s rekonstrukcí kanalizace pode dnem včetně dvou revizních kanalizačních šachet. Detailněji viz ZD, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 439 281 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky