Veřejná zakázka: Nákup měřících pomůcek HÚL

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17464
Systémové číslo: P22V00001088
Datum zahájení: 27.10.2022
Nabídku podat do: 08.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup měřících pomůcek HÚL
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka
1.část Elektronická průměrka, obslužné softwary
- 1 ks elektronické průměrky,
- 1 ks licence obslužný software č. 1 pro elektronickou průměrku
- 1 ks licence obslužný software č. 2 pro elektronickou průměrku


Technická specifikace viz příloha č.3a


2.část Multifunkční lesnický měřící přístroj
- 1ks multifunkční lesnický měřící přístroj
Technická specifikace viz příloha č. 3b

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky nebo i na obě části současně. Pokud dodavatel podává nabídku na obě části, musí na každou část, které se účastní, podat nabídku samostatně, tj. úplnou nabídku dle požadavků této zadávací dokumentace. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Z nabídky musí vždy zřetelně vyplývat, které části veřejné zakázky se nabídka týká.
Pokud není uvedeno jinak, tak veškeré podmínky uvedené v této ZD jsou stanoveny pro obě části veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že předpokládaná hodnota zakázky bude v nabídce dodavatele překročena, bude dodavatel z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 132 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
 • IČO: 00020681
 • Poštovní adresa:
  Nábřežní 1326
  25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky