Veřejná zakázka: MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17498
Systémové číslo: P22V00001122
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.11.2022
Nabídku podat do: 15.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou dodatečné práce na generální opravě stávajícího technologického zařízení MVE na vodním díle Kadaň. Na základě nálezových zpráv se jedná o nezbytně nutné zajištění zejména nového čerpadla automatické regulace a nového rotoru generátoru, kde oba komponenty jsou po demontáži za hranicí technického opotřebení a jsou tak v havarijním stavu, kde nelze pouze tyto komponenty repasovat, nebo převinout tak, jak předpokládala zadávací dokumentace v původním zadávacím řízení. Dále se jedná o výraznou změnu rozsahu prací na opravě zjištěného poškozeného oběžného kola, rozvaděče, čistícího stroje, servomotoru rozváděcího kola a vnitřní části hřídel, rozdělovací hlavy apod.). JŘBU v souladu s § 63 ods.5) zákona.
Akci je nutno realizovat neprodleně na základě nálezových zpráv, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.
Zadavatel zadává veřejnou zakázku na dodatečné práce v JŘBU, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení generální opravy MVE Kadaň.
Dodatečné práce se zadávají témuž dodavateli, jako dodavateli původní veřejné zakázky, tyto dodatečné práce jsou technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
Detailněji viz výzva, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  JŘBU v souladu s § 63 ods.5) zákona.
  Akci je nutno realizovat neprodleně na základě nálezových zpráv, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku na dodatečné práce v JŘBU, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení generální opravy MVE Kadaň.
  Dodatečné práce se zadávají témuž dodavateli, jako dodavateli původní veřejné zakázky, tyto dodatečné práce jsou technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky