Veřejná zakázka: Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17519
Systémové číslo: P22V00001143
Datum zahájení: 21.11.2022
Nabídku podat do: 02.12.2022 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací staveb náležících do samostatného celku souboru aktivit realizovaných s přípravou vodního díla Vlachovice, ocenění hodnoty věcných břemen a ocenění výše nájmů.
Znalecké posudky budou zpracovány v souladu s platným usnesením vlády, se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění platných předpisů a vyhlášky č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy