Veřejná zakázka: Oprava jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 17840
Systémové číslo: P23V00000188
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-007874
Datum zahájení: 20.02.2023
Nabídku podat do: 27.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy zejména podponorové části plavidla, a to po jeho vytažení z vody na lodním výtahu. Do předmětu veřejné zakázky spadá provedení prohlídky skutečného stavu plavidla a následné provedení výměny ocelové obšívky v části trupu plavidla dle zápisu z prohlídky plavidla na souši č. 5805801 provedené společností Československý Lloyd, spol. s r.o. Dále oprava všech zdeformovaných, opotřebených či jinak poškozených částí plavidla, oprava vázacích i kotevních vrátků, výměna lan, zřízení manlochů pro vizuální kontrolu a drenážování vodotěsných prostor boků plavidla, obnovení protikorozních ochran všech konstrukčních i funkčních částí plavidla. Součástí předmětu plnění je rovněž vypracování technické dokumentace opravy s částí výkresovou a výpočtovou. Dokumentace bude rozkreslena do stupně vhodného pro výrobu a bude předložena inspekční organizaci ke schválení. Dále je součástí předmětu plnění realizace kompletního programu zkoušek plavidla dle platné legislativy za dohledu inspekční organizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy