Veřejná zakázka: VD Šance - převedení extrémních povodní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000107
Id předchozího profilu ve VVZ: 60064107

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3329
Systémové číslo VZ: P15V00000473
Evidenční číslo zadavatele: 777
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404779
Nabídku podat do: 13.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Šance - převedení extrémních povodní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení technických opatření na vodním díle Šance (dále jen „VD Šance“) pro zajištění bezpečného převedení extrémních povodní. Technická opatření spočívají zejména ve vybudování nového bočního přelivu na pravém břehu a nového skluzu se zvýšenou kapacitou, úpravy koruny hráze, komunikace na hrázi, vybudování nového provozního střediska, sanace sesuvu Řečice a zřízení přísypu na vzdušní straně hráze.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 735 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Kontakt

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky