Veřejná zakázka: VD Střekov, oprava zdi VPK

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00031180
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050317

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5196
Systémové číslo: P15V00002339
Evidenční číslo zadavatele: 159141009
Počátek běhu lhůt: 30.03.2015
Nabídku podat do: 14.04.2015 08:30
Otevírání obálek: 14.04.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Střekov, oprava zdi VPK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci VD Střekov, oprava zdi VPK a výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 199 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky