Veřejná zakázka: VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00031114
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050317

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5221
Systémové číslo: P15V00002364
Evidenční číslo zadavatele: 219130009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 400589
Počátek běhu lhůt: 26.03.2015
Nabídku podat do: 13.04.2015 09:00
Otevírání obálek: 13.04.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace DSP vč. provedení stavebně-technického průzkumu, výkon inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace DPS vč. modelového výzkumu a výkon autorského dozoru během realizace akce.
Projekty budou řešit návrh rekonstrukce výpustí spočívající v nahrazení pěti výpustí DN 1000 dvěma kapacitními spodními výpustmi obtoku DN 2000 a jednou výpustí DN 800 včetně provedení úprav na vtokových částech, osazení uzávěrů a jejich pohonů. Součástí rekonstrukce je provedení česlové klece, provedení úprav odtokové štoly a manipulační šachty, osazení potrubí limnigrafu, řešení zavzdušnění, ochrana přelivů a úprava tvaru levobřežní zdi pod vyústěním obtokového tunelu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 070 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky