Veřejná zakázka: Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5355
Systémové číslo: P15V00002498
Evidenční číslo zadavatele: 139150006
Počátek běhu lhůt: 15.08.2015
Nabídku podat do: 31.08.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na opravnou akci na vodním toku Lužická Nisa. Projektová dokumentace bude členěna na 3 etapy:
1) Vypracování zjednodušené dokumentace stavby, tzv. pasportu stavby;
2) Vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby;
3) Výkon autorského dozoru.
Projektová dokumentace bude řešit obnovu oboustranných, lokálně i silně porušených opěrných zdí koryta Lužické Nisy obložených žulovými kvádry, opravu a doplnění dnové dlažby a těžení nánosů.
Více viz Záměr opravy „Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260“ zpracovaný závodem Jablonec n/N., Povodí Labe, státní podnik v 03/2015.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 225 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky