Veřejná zakázka: Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5980
Systémové číslo VZ: P15V00003123
Evidenční číslo zadavatele: 259140008
Počátek běhu lhůt: 08.12.2015
Nabídku podat do: 17.12.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně výkonu inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ) v rozsahu projektu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti pro lokality či objekty lokalit:
lokalita Mlazice
lokalita Přístav - pro objekt Přístavní zeď
lokalita Vinařství
lokalita Rybáře - pro objekt Prodloužení linie PPO za objekt Klubu veslařů Mělnických.
Dále je předmětem VZ zpracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ) v rozsahu projektu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti pro objekty lokalit:
lokalita Přístav - pro objekty Opevnění svahu, Protipovodňová zeď Rybáře, Čerpací stanice, Přípojka VN, Zaústění přístavu, Mobilní hrazení, Vzpěrná vrata vjezdu do přístavu, Vzpěrná vrata ústí Pšovky, Čerpací stanice Pšovka, Trafostanice, Motorové rozvody
lokalita Rybáře - pro objekty Navýšení zdi na pozemku č. 2320, Rekonstrukce komunikace.
Výkon inženýrské činnosti představuje zajištění vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci včetně zajištění všech potřebných podkladů nutných pro vydání tohoto rozhodnutí, dále zajištění vydání stavebního či stavebních povolení opatřených doložkou o nabytí právní moci nutných pro následnou realizaci díla včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vydání těchto povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 960 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky