Veřejná zakázka: MVN Králický rybník, Plynárenský potok, obnova vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6153
Systémové číslo: P16V00000110
Evidenční číslo zadavatele: 129150017, 229150015
Počátek běhu lhůt: 11.02.2016
Nabídku podat do: 24.02.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Králický rybník, Plynárenský potok, obnova vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSJ na obnovu vodního díla MVN Kralický rybník. V opravné části bude projekt řešit vytěžení cca 11 000 m3 sedimentu. Na základě výsledku rozboru sedimentu bude s tímto dále nakládáno v souladu s platnou legislativou. V investiční části bude projekt řešit osazení dvou nových šoupátkových uzávěrů s ovládáním, rekonstrukci obslužné lávky, osazení nových dluží. Dále bude navržena nová podlaha lávky a mříž na kašnovém přelivu. Původní opevnění návodního svahu obou hrází (hlavní a boční) bude nahrazeno souvislým kamenným záhozem s vyklínováním po celé délce obou hrází cca 2 650 m2.
Bližší specifikace viz záměr opravy a investiční záměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 316 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky