Veřejná zakázka: VD Velký rybník, obnova spodních výpustí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6200
Systémové číslo VZ: P16V00000157
Evidenční číslo zadavatele: 229090017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 528673
Počátek běhu lhůt: 25.02.2016
Nabídku podat do: 29.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Velký rybník, obnova spodních výpustí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba nového objektu spodních výpustí, který bude tvořen spodní a horní stavbou. Spodní stavba se sestává z vtokového objektu, přívodní štoly, objektu strojovny základových výpustí s kruhovou obslužnou věží, odpadní štoly a výtokového objektu. Vtokový objekt je železobetonový portál, do kterého budou vsazeny ocelové česle. Přívodní štola bude železobetonové konstrukce délky 12,5 m. Ve spodní části obslužné věže bude umístěna strojovna, ve které budou osazeny dvě základové výpusti DN 600 včetně uzavíracích armatur ovládaných elektropohony. Délka odpadní štoly navazující na strojovnu je 14,8 m. Horní stavba objektu spodních výpustí bude tvořena železobetonovou kruhovou věží s vnitřním průměrem 4,6 m se světlou výškou 3,6 m propojenou s korunou hráze ocelovou přístupovou lávkou.
Součástí akce bude zřízení přístupové komunikace k novému objektu spodních výpustí včetně vybudování nového přemostění levého bezpečnostního přelivu, kabelová přípojka nn a rozvody elektro pro ovládání elektropohonů, úprava koryta pod hrází, stavební úpravy obou bezpečnostních přelivů včetně odpadních koryt (skluzů) a odtěžení nánosů z místa výstavby nového objektu spodních výpustí. Další požadavky viz projektová dokumentace a obchodní podmínky.

Zadavatel uplatňuje podmínku § 44, odst. 10 zákona, týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 08.03.2016 od 10:00 hodin. Sraz zájemců je v 10:00 hodin na hrázi VD Velký rybník, (49.9274542 N, 15.2410447 E), VD Velký rybník se nachází u VD Vrchlice k.ú. obce Bylany (Kutná Hora).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 244 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
odbor veřejných zakázek a dotací

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky