Veřejná zakázka: MVN Slepotice, Kolajka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6259
Systémové číslo VZ: P16V00000216
Evidenční číslo zadavatele: 129150008, 229150008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.02.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Slepotice, Kolajka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem oslovení pouze tohoto jediného uchazeče je skutečnost, že uchazeč byl v roce 2015 v této lokalitě a na této MVN zpracovatelem investičního záměru a jednostupňové projektové dokumentace akce "MVN Slepotice, navýšení retenčního objemu". Rovněž po celou dobu realizace výše uvedené akce, která probíhala v období 7/2015 - 10/2015, navržený uchazeč vykonával autorský dozor.
  Uchazeč je detailně obeznámen s problematikou této lokality a tohoto vodního díla.
  Udělení výjimky z organizační směrnice č. OS 2/2015.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 222 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky