Veřejná zakázka: Štědrý potok, Kostelec nad Orlicí – Lupenice, oprava + rekonstrukce koryta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6447
Systémové číslo VZ: P16V00000404
Evidenční číslo zadavatele: 119150009, 219160102
Počátek běhu lhůt: 09.04.2016
Nabídku podat do: 21.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Štědrý potok, Kostelec nad Orlicí – Lupenice, oprava + rekonstrukce koryta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ) pro akci č. 119150009 "Štědrý potok, Kostelec n.O.-Lupenice, oprava koryta, ř. km 1,850-2,200,ř.km 5,200-5,850", vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci č. 219160102 "Štědrý potok, Kostelec n.O.-Lupenice, rekonstrukce koryta, ř. km 2,200-4,930,ř.km 5,850-7,885". Součástí předmětu plnění je výkon inženýrské činnosti u obou akcí a výkon autorského dozoru v průběhu realizace.
Bližší specifikace viz záměr opravy a investiční záměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 498 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky