Veřejná zakázka: IDVT 10177798, Libice n.C. – Odřepsy, odstranění nánosů, ř. km 0,950–2,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7199
Systémové číslo: P16V00001155
Evidenční číslo zadavatele: 111150044
Počátek běhu lhůt: 09.06.2016
Nabídku podat do: 23.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IDVT 10177798, Libice n.C. – Odřepsy, odstranění nánosů, ř. km 0,950–2,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce "IDVT 10177798, Libice n. C. - Odřepsy, odstranění nánosů, ř. km 0,950-2,300". V rámci akce dojde k odstranění sedimentu z koryta drobného vodního toku o celkovém objemu sedimentu 1723 m3 v rostlém stavu. Na základě výsledku rozboru sedimentů budou tyto odvezeny přímo na skládku (1228 m3), resp. uloženy na ZPF (495 m3).
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 695 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky