Veřejná zakázka: Jasenná, Starý Ples, odstranění nánosů, ř. km 0,960 – 2,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7205
Systémové číslo: P16V00001161
Evidenční číslo zadavatele: 111150023
Počátek běhu lhůt: 10.06.2016
Nabídku podat do: 24.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jasenná, Starý Ples, odstranění nánosů, ř. km 0,960 – 2,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce "Jasenná, Starý Ples, odstranění nánosů, ř.km 0,960 - 2,200". V rámci akce dojde k odstranění sedimentu z koryta drobného vodního toku o celkovém objemu sedimentu 2294 m3 v rostlém stavu. Na základě výsledku rozboru sedimentů budou tyto odvezeny přímo na skládku (1398 m3), resp. uloženy na ZPF (896 m3).
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 767 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky