Veřejná zakázka: VD Fláje, komora klapek Meziboří - oprava protikorozních nátěrů uzávěrů a potrubí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7558
Systémové číslo: P16V00001514
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.07.2016
Nabídku podat do: 09.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Fláje, komora klapek Meziboří - oprava protikorozních nátěrů uzávěrů a potrubí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je zhotovení nových protikorozních ochranných povlaků uzávěrů a potrubí v prostoru štoly a strojovny komory klapek s životností H (vysoká – min. 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-5, odolávající zatížení vzdušnou vlhkostí a kapající vodě. Příprava povrchu dle technické specifikace nátěrového systému, zajišťující dostatečnou přilnavost nového nátěrového systému s ohledem na výše požadovanou životnost.
Před zhotovením nových povrchových protikorozních ochran, požadujeme provést v celé délce přivaděče DN 1200 kontrolní měření tloušťky stěny potrubí s porovnáním naměřených hodnot s uvažovanými min. hodnotami uvedenými v PD - skutečné provedení (viz. požadavek zápis "Komplexní prohlídka uzávěrů komory klapek" 12/2013). Nátěry budou realizovány za běžného (neomezeného) provozu (t.j. potrubí zavodněno).

Celková plocha protikorozních nátěrů činí cca 683 m2. Zhotovení nových ochranných protikorozních povlaků s předpokládanou životností H dle ČSN EN ISO 12944-5 (min. 15 let). Objednatel požaduje před vlastní realizací předložit objednateli k odsouhlasení návrh skladby nátěrového systému, plánu jakosti a zkoušek. Požadujeme vypracování technologického postupu provádění opravy nátěrů.
Zhotovitel při provádění prací (příprava povrchu, protikorozní ochranné povlaky atd.) musí zajistit opatření zabraňující poškození stávající technologie a elektrorozvodných zařízení před působením abrazivního materiálu.
Zhotovitel při provádění prací (čištění, nátěr, montážní práce atd.) zajistí taková opatření, aby nedošlo k průniku látek a materiálů závadných životnímu prostření (staré nátěry, odmašťovadla, barvy, ropné produkty, atd.) do okolních prostor, dále pak k poškození okolních objektů a majetku třetích osob.
Zhotovitel předloží technologický postup provádění opravy nátěrů investorovi k odsouhlasení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky