Veřejná zakázka: Audit účetních závěrek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8514
Systémové číslo: P17V00000463
Datum zahájení: 07.04.2017
Nabídku podat do: 26.04.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audit účetních závěrek
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na provedení povinného auditu řádné účetní závěrky a povinného auditu konsolidované účetní závěrky zadavatele sestavených k datu 31. 12. příslušného roku a jejich průběžných auditů. Veřejná zakázka zahrnuje provedení průběžných auditů v každém roce jako samostatné fáze auditu a provedení závěrečných auditů. V rámci závěrečných auditů Auditor vypracuje a předloží po skončení účetního období účetní jednotce zprávu auditora o ověření účetní závěrky a souladu informací uvedených ve výroční zprávě s touto účetní závěrkou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 • IČO: 49241494
 • Poštovní adresa:
  Sokolovská 394/17
  186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Za Poříčskou branou 256/6
186 00 Praha 8 - Karlín

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky