Veřejná zakázka: VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradících konstrukcí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8676
Systémové číslo: P17V00000624
Evidenční číslo zadavatele: 149150006, 149160002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022358
Datum zahájení: 09.05.2017
Nabídku podat do: 29.05.2017 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradících konstrukcí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace opravy poškozené povrchové antikorozní ochrany hradících konstrukcí jezů VD Klavary a VD Lobkovice. Při postupném zahrazení jezových polí z horní vody budou tělesa otryskána abrazivním materiálem. Následně bude aplikován antikorozní nátěrový systém z dvousložkového nátěrového materiálu na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou odolností vůči užitkové a odpadní vodě i chemikáliím. Nátěr bude mechanicky odolný s dobrou přilnavostí na ocelový povrch a nezávadností pro životní prostředí. Nátěrový systém bude min. o tloušťce 1 000 µm. Všechny těsnící prvky budou vyměněny a ocelové prvky, které budou silně poškozeny, budou opraveny. Plocha nátěrů těles činí u jezů Klavary cca 1 785 m2 a u jezu Lobkovice cca 3 315 m2.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Pro vyloučení pochybností zadavatel upřesňuje, že předmětem plnění této veřejné zakázky je pouze realizace dvou dílčích akcí, a to :
"VD Klavary, oprava protikorozních nátěrů jezových těles"
a
"VD Lobkovice, oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu".
Realizace dalších akcí spočívající v realizaci protikorozních ochran na jiných vodních dílech (VD Kolín a VD Pardubice), uvedených v souhrnném názvu technických podmínek, není předmětem tohoto zadávacího řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
Odbor veřejných zakázek a dotací

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky