Veřejná zakázka: Suchá nádrž Choltický

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8789
Systémové číslo: P17V00000737
Evidenční číslo zadavatele: 996
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-013469
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 21.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Suchá nádrž Choltický
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je realizace retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků a ochrany městyse Litultovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami.
Stavba spočívá zejména v provedení terénních úprav, vybudování hráze, sdruženého objektu, přívodního a odpadního koryta, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže, a instalace zařízení pro měření a pozorování. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončeného díla a další činnosti uvedené v této zadávací dokumentaci a přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 272 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky