Veřejná zakázka: PPO Ústí n.L., úprava čerpacích šachet a čerpacích vrtů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9309
Systémové číslo VZ: P17V00001258
Evidenční číslo zadavatele: 233160010
Datum zahájení: 11.07.2017
Nabídku podat do: 28.07.2017 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PPO Ústí n.L., úprava čerpacích šachet a čerpacích vrtů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Čerpací šachty a čerpací vrty jsou součástí vodního díla Labe, Ústí nad Labem, levý břeh –protipovodňová ochrana na Q100 na Labi“ (dále jen PPO UL-LB).
Mobilní čerpadla FLYGT s osazeným zařízením (koleno s výtlakovou hadicí) neprojdou přes kruhový rám poklopu čerpacích šachet – překáží koleno a příruba s požární hadicí. Jedná se o čerpací šachty MČ3-2 ks čerpadel, MČ4-2ks, MČ11-2ks, MČ13-1ks MČ14-1ks. Provedení šachet čerpacích vrtů neumožňuje vyjmutí čerpadla pro provedení kontroly a servisu čerpadel SAER.
Celá akce bude spočívat ve výměně 21 kusů kónusů a v osazení 21 litinových poklopů. Zemní práce pro vybudování všech objektů nové stavby budou prováděny jako pažená rýha. Následně budou ze stávajících šachet a vrtů demontovány původní poklopy a kónusy, aby vzápětí byly nahrazeny novými. Takto upravené šachty a vrty budou následně obsypány či obetonovány podle původního stavu. Původní konstrukční vrstvy komunikací budou obnoveny. Před zahájením akce bude nutné prověřit existenci stávajících inženýrských sítí a všechny zjištěné sítě vytýčit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky