Veřejná zakázka: VD Jaroměř II - Podkostelní, oprava přelivné plochy jezu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9661
Systémové číslo VZ: P17V00001610
Evidenční číslo zadavatele: 111170059
Datum zahájení: 04.09.2017
Nabídku podat do: 15.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Jaroměř II - Podkostelní, oprava přelivné plochy jezu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je obnova opevnění přelivné plochy a závěrného betonového prahu v pravém jezovém poli pod vakovým hrazením. Stavební práce budou spočívat v rozebrání stávající kamenné dlažby a odstranění podkladních vrstev z betonu, dřevěných trámů konstrukce původního jezu a seříznutí pilot pod kamennou dlažbou. Dále dojde k odstranění a znovu obnovení betonového závěrného prahu, který je situován před štětovnicovou stěnou.
Před položením kamenné dlažby dojde k obnovení závěrného betonového prahu délky cca 25 m. Obnovení kamenné dlažby o celkové ploše 97 m2 bude z podkladního betonu C 25/30, XF3 tl. 450 - 700 mm a kamenné dlažby z očištěných přetříděných kamenů ze stávající dlažby s doplněním kamenem shodných parametrů. Do dlažby budou zapracovány 2 ks plastového potrubí DN 150 sloužící pro odvodnění prostoru nad vakovým uzávěrem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 893 440 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky