Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce opevnění na Kamenici v České Kamenici u sportovní haly v ř.km 22,890-23,278

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9663
Systémové číslo VZ: P17V00001612
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.09.2017
Nabídku podat do: 26.09.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce opevnění na Kamenici v České Kamenici u sportovní haly v ř.km 22,890-23,278
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je oprava a rekonstrukce stávajících zdí a stabilizace terénu nad konstrukcí zdi. Konstrukce opěrné zdi bude zhotovena z lomového kamene (čedič) zděného na cementovou maltu. Dalším typem konstrukce je kamenná čedičová rovnanina z lomového kamene.
SO 03 - kácení - KÁCENÍ BYLO JIŽ PROVEDENO, součástí tohoto stavebního objektu je tedy pouze smícení křovin, odstranění pařezů, náhradní výsadba apod., konkrétně viz. položkový rozpočet.
Stavba se nachází na území SCHKO České Středohoří (IV. zóna) a dále na území soustavy Natura 2000.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:
SO 01 – oprava
SO 02 – rekonstrukce
SO 03 – kácení
VON 1 – oprava
VON 2 – rekonstrukce

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 637 540 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky