Veřejná zakázka: VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9666
Systémové číslo VZ: P17V00001615
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024441
Datum zahájení: 04.09.2017
Nabídku podat do: 18.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce krajních polí bezpečnostního
přelivu na VD Nechranice tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti VD a navýšení ovladatelného retenčního prostoru nádrže. V současnosti jsou tato pole hrazena hydrostaticky ovládanými segmentovými uzávěry. Toto řešení odpovídalo nárokům, které na ně byly kladeny v době výstavby, v současné době však je třeba, aby uzávěry umožňovaly snadnou a dosti přesnou regulaci, což původní technologie není schopna splnit.
Z tohoto důvodu se navrhuje demontáž původních hradících konstrukcí krajních polí bezpečnostního přelivu, jejich náhrada dutou klapkou a rekonstrukce přelivných objektů tak, aby byla možná vestavba nové hradící konstrukce a s nimi spojených nezbytných stavebních úprav.
Bezpečnostní přelivy budou hrazeny v každém poli dutou hradicí klapkou, jež budou
podpírány vždy čtveřicí hydraulických servoválců.

Stavba je omezena nutným zajištěním trvale bezpečného užívání vodního díla po celou dobu výstavby. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby práce probíhaly vždy v jednom sledu pro jedno pole, kdy zbývající dvě pole musí zůstat trvale plně funkční. Rovněž nesmí být přerušen provoz mikrovlnného (WIFI) připojení velínu v bezpečnostním přelivu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 128 746 376 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky