Veřejná zakázka: Podrobný a doplňkový IGP pro stavbu Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9685
Systémové číslo: P17V00001634
Evidenční číslo zadavatele: 1040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podrobný a doplňkový IGP pro stavbu Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení podrobného inženýrsko geologického průzkumu pro suchou nádrž na Polančici a pro suchou nádrž na Rakovci a provedení doplňujícího inženýrsko geologického průzkumu pro úpravu vodního toku v místě mostních objektů, dále rozbory sedimentů, monitoring studní - vše pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení akce "Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky