Veřejná zakázka: Zpracovatel DSP pro rekonstrukci Haly C1 v NZM Čáslav

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 9702
Systémové číslo VZ: P17V00001651
Evidenční číslo zadavatele: 20-Č-2017; NZM/2017/1669
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.09.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracovatel DSP pro rekonstrukci Haly C1 v NZM Čáslav
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
• vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
(dále jen „DSP“) v úrovni dokumentace pro provedení stavby
(DPS) s náležitostmi dle platné legislativy vč. stavebního
položkového rozpočtu a soupisu prací, které musejí být
vypracovány dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném znění.
• poskytnutí inženýrské činnosti v rozsahu zajištění stanovisek
všech dotčených orgánů a následného získání pravomocného
stavebního povolení,
• výkon autorského dozoru,
• poskytnutí odborných konzultací,
• vypracování Plánu BOZP staveniště při přípravě stavby a
• zapracování případných podmínek vzešlých ze stavebního
řízení, resp. dopracování do-kumentace v úrovni pro provedení
stavby, tak aby byla relevantním podkladem pro zadávací řízení,
jehož cílem bude výběr zhotovitele stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal
Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků