Veřejná zakázka: Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze a zpevnění koruny hráze“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9719
Systémové číslo VZ: P17V00001668
Evidenční číslo zadavatele: 313258
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.09.2017
Nabídku podat do: 03.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze a zpevnění koruny hráze“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze“ („Část 1“) a stavby „LB hráz Dyje v Břeclavi mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – zpevnění koruny hráze“(Část 2). Stavební práce spočívají zejména v dorovnání nivelety koruny levobřežní hráze na potřebnou výšku s vytrháním všech kořenů a její zpevnění geobuňkami. V návaznosti na tuto stavbu bude proveden asfaltový koberec. Celková délka stavby je 857,3 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 562 218 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky