Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení TR Děčín, modernizace kotevního zařízení
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2017 16:20:30
Předmět Výzva

TR Děčín, modernizace kotevního zařízení