Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440
Odesílatel Václav Charvát
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2015 10:45:57
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html