Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obměna multifunkčních tiskáren
Odesílatel Blažena Gašková
Organizace odesílatele Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce [IČO: 75014149]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2019 16:30:57
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změna specifikace předmětu plnění a prodloužení lhůty pro podání nabídky.


Přílohy
- Příloha č. 1 Výzvy - Technická specifikace ZMĚNA.docx (21.40 KB)