Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Návštěvnický informační systém Národního zemědělského muzea, pobočka Praha II
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2020 01.10.2020 10:00
Člun Gaston, PL32110864, oprava plavidla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2020 30.09.2020 10:00
WEB gateway
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2020 01.10.2020 09:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie a celky PPO v letech 2021 až 2025
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2020 09.10.2020 10:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly II. kategorie v letech 2021 až 2025
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2020 09.10.2020 10:00
VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2020 16.10.2020 09:30
Zpracování mezd zaměstnanců, daňové a účetní poradenství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2020 30.09.2020 14:00
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2020 14.10.2020 10:00
Zajištění standardizované podpory produktů HP (maintenance)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 03.09.2020 06.10.2020 10:00
Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 31.08.2020 13.10.2020 10:00
Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy MZe - AGRIBUS II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2020 05.10.2020 14:00
Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 26.08.2020 05.10.2020 10:00
SYSTÉM ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2020 19.10.2020 10:00
Studie odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka - území Slánsko - Velvarsko
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 28.07.2020 06.10.2020 10:00
Studie odtokových poměrů v povodí Kocáby - ORP Příbram, Dobříš, Černošice
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 28.07.2020 06.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››