Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
IDVT 10175885 Kobylnice, těžení nánosů, mýcení břeh. porostu, ř.km 0,005-1,100 (projektová dokumentace)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2019 29.07.2019 08:00
DVT Drahobudický, Drahobudice, oprava opevnění, ř.km 3,575-3,610
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2019 29.07.2019 08:00
Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř.km 72, 780-72,850
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2019 29.07.2019 08:00
Únanovka, ř. km 4,680 - 5,223, Těšetice, úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 07.08.2019 10:00
Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2019 05.08.2019 10:00
Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2019 06.08.2019 10:00
Dodávka 1 kusu kolového traktoru pro pobočku NZM Čáslav
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2019 19.07.2019 15:00
Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2019 29.07.2019 10:00
PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2019 19.07.2019 09:00
Geometrické plány pro vyznačení vodních děl do KN
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2019 30.07.2019 10:00
Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou km 14,895 – 17,825, opevnění koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 07.08.2019 10:00
VD Slezská Harta - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí, č.st. 3732
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 18.07.2019 10:00
PS Kostomlaty, oprava fasády provozní budovy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2019 22.07.2019 09:00
SUV, pick-upy, valníky do 3,5 t
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2019 30.07.2019 10:00
ŠP Chuderovský potok - výstavba
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2019 01.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››