Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Pastviny, oprava pojezdových kol návodního uzávěru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 22.05.2024 09:00
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 28.05.2024 09:00
VD Březová - česle u SV
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 27.05.2024 09:00
Areál ZCV, střechy - FVE
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 27.05.2024 09:30
Smědá, Bílý Potok, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř. km 37,900 - 39,450
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2024 28.05.2024 10:00
Nákup 2 traktorů s příslušenstvím
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2024 14.06.2024 12:00
Spektrometr ICP - OES
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2024 29.05.2024 08:00
Outsourcing role hlavního architekta ICT 2024 - 2027
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2024 13.06.2024 08:00
DVT Týnečka a DVT Beroňka - těžba sedimentů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2024 24.05.2024 10:00
Svahový nosič nářadí 2024
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2024 22.05.2024 10:00
Dodávka 6 ks motorových vozidel s pohonem 4x4
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 29.05.2024 09:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Ohře, státního podniku včetně návrhů možných protipovodňových opatření
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 24.04.2024 28.05.2024 09:00
Dodávky pohonných hmot prostřednictvím palivových karet 2024 - 2028
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2024 30.05.2024 07:30
Leska, ř. km 2,360 – 2,850, Znojmo, úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 23.05.2024 10:00
DVT Kozrálka, Prusinovice – těžba sedimentů
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 23.05.2024 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››