Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosu
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 26.07.2017 21.08.2017 08:30
Hygienické a úklidové prostředky - VZ 27/2017
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2017 10.08.2017 10:00
VD Jahodnice, odstranění nánosů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 08.08.2017 09:00
Podrobný a doplňkový IGP pro stavbu Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2017
Výstavba nové serverovny - předběžná tržní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2017 07.08.2017 10:00
Opatření Kmov, OHO dílčí stavba 02.090 opatření v úseku Krnov-město, aktualizace DUR
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017
Návrh technických doporučení k ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 04.08.2017 12:00
Technická podpora Oracle
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017
Obnova serverovny ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 23.08.2017 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.07.2017
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.07.2017
Nákup užitkového vozu
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2017 24.07.2017 10:00
Povýsadbová péče, stavba Suchá nádrž Lichnov V, OHO, stavba č. 5746
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017
Rekonstrukce zasedací místnosti v budově MZe, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 24.07.2017 12:00
Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor na akci: „Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Zadáno 04.07.2017 14.08.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016