Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova serverovny ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 23.08.2017 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.07.2017
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.07.2017
Nákup užitkového vozu
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2017 24.07.2017 10:00
Povýsadbová péče, stavba Suchá nádrž Lichnov V, OHO, stavba č. 5746
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017
Rekonstrukce zasedací místnosti v budově MZe, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 24.07.2017 12:00
Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor na akci: „Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Zadáno 04.07.2017 14.08.2017 13:00
Rozšíření diskové kapacity diskových polí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 04.07.2017 08.08.2017 10:00
Zpracování Analýzy dopadů GDPR a návrh nezbytných opatření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 10:00
Outsourcing role specialisty na kybernetickou bezpečnost
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 19.07.2017 10:00
Nákup speciálního inkjetového materiálu
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 14.07.2017 09:00
Majetkoprávní vypořádání liniových úprav DVT
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 30.06.2017 24.07.2017 08:30
Záchranný archeologický výzkum Suchá nádrž Loděnice, OHO
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 30.06.2017
CD spektrofotometr pro analýzu struktury proteinů
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 12:30
Fluorescenční spektrofotometr
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016