Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajišťování pravidelných udržovacích a preventivních prohlídek vodoměrných stanic M4016 a H1 v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, a trvalé servisní pohotovosti k těmto stanicím
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 25.04.2017 10:00
Audit účetních závěrek
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 26.04.2017 13:00
Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 06.04.2017 12.05.2017 09:00
Tiskové služby
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 25.04.2017 13:00
MVE Souš, modernizace a rekonstrukce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 21.04.2017 09:00
„Vltava - ochranná hráz Roztoky, nová zemní hráz“
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 06.04.2017 10.05.2017 10:00
Realizace kontaktních a doplňkových akcí s účelem propagace sladkovodní akvakultury pro roky 2017 a 2018
Zařízení služeb MZe s.p.o.
nadlimitní Zadáno 04.04.2017 10.05.2017 10:00
Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 04.04.2017 06.06.2017 10:00
Jesenčanský potok, ř.km 0 - 7.5, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 18.04.2017 12:00
AutoCAD SW - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 11.04.2017 09:00
VD Les Království, obnova NKP
Povodí Labe, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.04.2017
Administrace veřejných nadlimitních zakázek na nákup přístrojů 2017 v rámci OP VVV
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2017 10.04.2017 10:00
PS Ústí nad Labem, Litoměřická 897, rekonstrukce budovy a přípojek
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 12.04.2017 09:00
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,900 – 56,986
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 11.04.2017 09:00
PD - DVT Jordán (IDVT 10182950), Odolena Voda, oprava koryta, ř.km 0,000-1,400
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 13.04.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016