Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
GC/MS – pro lipidomiku
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 10:30
Komplex přístrojů pro celotělní ultrasensitivní zobrazování na malých zvířatech (µCT, optical in vivo imaging)
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 07.08.2017 11:00
Mikroskop atomárních sil a nanoinjekční systém
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 11:30
Systém bioreaktorů pro produkci rekombinantních proteinů v eukaryotických a prokaryotických expresních systémech
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 13:30
Systém pro fluorescenční in vitro mikroskopii
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 12:00
Systém pro gelovou permeační chromatografii a separaci v tokovém poli (Flow Field Frakcionace)
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 09:00
Systém pro hodnocení neuromotorických a kognitivních funkcí
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 14:00
Systém pro termální analýzu proteinů a biomolekul – Isotermální titrační kalorimetr a Diferenciální ultrasenzitivní skenovací nanokalorimetr
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 10:00
Ultracentrifuga 800 000 g
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 07.08.2017 13:00
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 (PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Skořenický potok, Bošín, odstranění nánosů, ř.km 1,177-1,311
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Orličský potok, Jablonné n. O., odstranění nánosů z přepážek, ř.km 1,250-1,830
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Teplický potok, Běstovice, odstranění nánosů, ř.km 0,900-1,300
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Poskytování služeb monitoringu vozidel a pracovních strojů
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 27.06.2017 24.07.2017 10:00
Laboratorní rozbory - stanovení ekotoxicity
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016