Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,900 – 56,986
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 11.04.2017 09:00
PD - DVT Jordán (IDVT 10182950), Odolena Voda, oprava koryta, ř.km 0,000-1,400
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 13.04.2017 09:00
Nákup mediálního prostoru za účelem propagace sladkovodní akvakultury pro rok 2017
Zařízení služeb MZe s.p.o.
nadlimitní Zadáno 24.03.2017 03.05.2017 14:00
Propagace sladkovodní akvakultury na odborných výstavách pro roky 2017 a 2018
Zařízení služeb MZe s.p.o.
nadlimitní Zadáno 24.03.2017 24.04.2017 10:00
Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,270 - 11,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 05.04.2017 10:00
Nesený otočný pluh
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 12.04.2017 09:00
Dodávka software na vyhodnocování dat z digitálních tachografů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017
Poskytování hlasových služeb 2017
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2017 31.03.2017 12:00
ZAJIŠTĚNÍ PODPORY SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ RED HAT
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.03.2017 21.04.2017 10:00
Smlouva o firemním řešení
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
nadlimitní Zadáno 20.03.2017
Smlouva o dílo - tisk Výroční zprávy 2016
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2017
Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz – studie proveditelnosti
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno 16.03.2017 28.04.2017 09:00
"Nákup produkčního skeneru"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017
Projektové řízení projektu Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek s.p.o.
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 27.03.2017 00:00
Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 -45,300
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 28.03.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016