Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st.č. 5885
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017
Vlčidolka, Popůvky-Křenovice 0,000 - 2,800- odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 11.07.2017 11:00
Kamerový a poplachový systém
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 30.06.2017 10:00
Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby pro Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Hodnocení 22.06.2017 02.08.2017 10:00
Magnetky s lesnickými motivy
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 29.06.2017 10:00
Úklidové služby pro potřeby SZPI
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
nadlimitní Zadáno 22.06.2017 31.07.2017 09:00
Vyšetřovací a úklidové rukavice - VZ 26/2017
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 23.06.2017 10:00
Zprůtočnění koryta na DVT Lubeň v k.ú. Osek nad Bečvou
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 30.06.2017 10:30
Právní služby pro Odbor legislativní a právní v letech 2017, 2018 a 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 30.06.2017 10:00
Svinovací lis s variabilní komorou
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 27.06.2017 11:00
Kloubovo-teleskopická terénní pracovní plošina
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 27.06.2017 09:00
VD Morávka - převedení extrémních povodní, DPS
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017
Demolice skladového objektu a úprava povrchů
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2017 26.06.2017 13:00
LVC, oprava poškozených daleb
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 22.06.2017 09:00
VD Les Království, vodovodní řad a přípojky
Povodí Labe, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.06.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016